Najnowsze wpisy


Wszystko związane z ochroną środowiska
16 września 2015, 11:00

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który jest potwierdzeniem, że firma w sposób poprawny i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go właściwemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące organowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Każda firma, która wytwarza odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje znajdują się w dodatku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady podzielone są na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w jakim przesyłane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zapoznać się ze specyfikacją odpadów, gdyż w większości wypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być na przykład zużyty toner z urządzenia drukującego. www.ekoswiat.eu